Oferta Swoją ofertę kierujemy

do podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych,
w skład naszych klientów wchodzą m.in.:

Gminy
Firmy (krajowe i zagraniczne)
Zakłady przemysłowe
Szkoły
Drukarnie

Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania i transportu,
na które posiadamy zezwolenie:

  • Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu kod 03 03 08
  • Opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01
  • Opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02
  • Opakowania z drewna kod 15 01 03
  • Opakowania z metali kod 15 01 04
  • Opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05
  • Opakowania ze szkła kod 15 01 07
  • Papier i tektura kod 19 12 01
  • Papier i tektura kod 20 01 01

Posiadamy decyzję na transport odpadów;
Posiadamy elektroniczne wagi samochodowe;
Potwierdzamy odzysk i recykling;
Sprzedaż wyrobów papierniczych.