Skup surowców wtórnych

Makulatura w postaci opakowań papierowych, gazet, książek i tektury, podobnie jak folia i tworzywa sztuczne, stanowi znaczącą ilość odpadów wytwarzanych przez wiele firm, marketów i przedsiębiorstw. Prowadzimy skup oraz odbiór surowców wtórnych od wszystkich podmiotów posiadających odpady kwalifikujące się do recyklingu.

Potwierdzamy Karty Przekazania Odpadów oraz Dokumenty Potwierdzające Recykling (KPO i DPR).

Jak wygląda recykling makulatury?

Po odbiorze makulatury trafia ona do skupu, gdzie zostaje sprasowana, aby zajmowała mniej przestrzeni. Na dalszym etapie surowiec zostaje oczyszczony, a następnie rozdrabniany za pomocą rozwłókniacza. W kolejnym kroku obróbki, makulatura zostaje pozbawiona zszywek czy zanieczyszczeń o większej grubości, np.: piasku. Na koniec włókno jest ponownie czyszczone i sortowane oraz zagęszczone.

Co skupujemy?
Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
kod 03 03 08
Opakowania z papieru i tektury
kod 15 01 01
Opakowania z tworzyw sztucznych
kod 15 01 02
Papier i tektura
kod 19 12 01
Papier i tektura kod 20 01 01
Folia polietylenowa
Tworzywa sztuczne (plastik)